Příměstský tábor 2012

V srpnu 2012 měli rodiče možnost využít Příměstského tábora, který probíhal v prostorách školy, denní formou,(odpoledne si rodiče odváděli své děti domů). Pro děti naši zaměstnanci vytvořili podmětné prostředí plné volnočasových aktivit, děti využívaly školní zahrady, snoezelenu, fyzioterapeutické místnosti. Počasí nám přálo a dobrá nálada nechyběla.

Jste zde: Domů