MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s.

zajišťuje výchovu a vzdělávání dětem a žákům s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Sdružuje mateřskou školu speciální, základní školu speciální, třídy přípravného stupně základní školy speciální, školní družinu a školní výdejnu - jídelnu. Svoz a rozvoz žáků zajišťuje společnost Dosio, Stacionář Nona a MŠ a ZŠ speciální Nona o.p.s.. Vzdělávání žáků probíhá ve třech budovách:

Rašínova 313, Nové Město nad Metují  - zde je třída mateřské školy, 7 tříd základní školy speciální, dále interaktivní učebna, klidová místnost, fyzioterapeutická učebna, snoezelen, školní zahrada.

A001 i

28. října, Nové Město nad Metují – v těchto prostorách máme speciální učebny – ergoterapii, muzikoterapii, tělocvičnu, dílnu na tkaní a žehlení, dílnu na práci se dřevem a keramikou, cvičnou kuchyň

IMG 1783IMG 1777

Parc.č. 702/6, list vlastnictví č. 10001, Hronov – v Hronově jsou od 1. 9. 2014 celkem 3 třídy základní školy speciální, interaktivní učebna a rehabilitační učebna.

mIMG 2490

Předškolní vzdělávání  - MŠ speciální Nona:

Od 1. září 2013 jsme otevřeli mateřskou školu pro děti děti se zdravotním znevýhodněním. Ve třídě pracuje vždy jedna učitelka a jeden asistent pedagoga. Výchova a vzdělávání dětí v mateřské škole je popsána ve Školním vzdělávacím programu NONA 6, kde jsou podrobně rozpracovány měsíční tematické plány. Dětem je věnována individuální péče, mohou využívat všechny speciálně upravené učebny školy (fyzioterapeutická místnost, snoezelen, učebna s interaktivní tabulí, tělocvična nebo muzikoterapeutická místnost) a v neposlední řadě i venkovní prostory dětského hřiště s prolézačkami, trampolínou, houpačkami a pískovištěm. V mateřské škole je dbáno na zdravý  životní styl, děti se učí správným stravovacím návykům a každý den pobývají na čerstvém vzduchu.   

 

DSCF5443DSCF5445DSCF5447                       

Základní vzdělávání - ZŠ speciální Nona:

Přípravný stupeň

V Přípravném stupni Základní školy speciální Nona se vzdělávají ti žáci, kteří vlivem svého postižení nejsou schopni nastoupit do běžné třídy základní školy. V jedné třídě přípravného stupně se vzdělává maximálně 6 žáků ve věku od 5 – 8 let. Ve třídě pracuje jeden učitel a jeden asistent pedagoga nebo vychovatel. Výchova a vzdělávání žáků v přípravném stupni je zpracována ve Školním vzdělávacím programu NONA 3.

434a

014

012

Základní škola speciální

Základní škola speciální Nona je určena pro žáky s mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Kapacita školy je 60 žáků, kteří jsou rozděleni do 10 tříd. V každé třídě pracuje jeden učitel a 1-2 asistenti pedagoga. Počet pracovníků na třídách se odvíjí od míry zdravotního postižení žáků. Žákům je věnována komplexní koordinovaná péče. Žáci ZŠ speciální získávají po absolvování deseti ročníků základy vzdělání. Žáci mají ke svému vzdělávání k dispozici moderní technologické vybavení a výuka je zpestřena aktivitami ve speciálně upravených učebnách, na školním hřišti nebo školní zahradě. Škola využívá pronájmu tělocvičny ZŠ Malecí, dále pak krytého bazénu v Novém Městě nad Metují.

Ve škole jsou dvě třídy, kde se žáci vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu NONA 1 a NONA 2

001A

006

034

021

003

007

V dalších třech třídách jsou žáci vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu NONA 2.

023

013

022

016

008

021

020

 024

 367

 

Školská zařízení:

Školní družina

Školní družina je určena pro žáky ZŠ speciální NONA, o.p.s. Školní družina je otevřena každý den odpoledne do 15 hodin. Dle rejstříku škol a školských zařízení má školní družina kapacitu 47 žáků. Žáci jsou rozděleni do třech oddělení.  Plán činností školní družiny je zpracován ve Školním vzdělávacím programu NONA 4.

009

 

010

Školní výdejna - jídelna 

Školní výdejna - jídelna zajišťuje kvalitní denní stravování žáků mateřské a základní školy speciální. Jídla do výdejny jsou dovážena ze ZŠ Malecí ve speciálních thermoportech. Kapacita výdejny je 50 osob.

 

017

016

002

 Stacionář NONA, o.p.s.

Po ukončení povinné školní docházky mohou žáci základní školy speciální docházet do Stacionáře Nona, který zajišťuje denní služby pro klienty s mentálním postižením. Stacionář Nona a Základní škola speciální Nona spolu úzce spolupracují. Stacionář pravidelně organizuje letní tábor, kterého se účastní i žáci školy.

 

 

Jste zde: Domů O nás