Domeček plný koleček

K poskytování  kvalitní výchovy a vzdělávání pro děti s  těžkým mentálním a kombinovaným postižením je třeba zajistit odpovídající a kvalitní kompenzační pomůcky.

Aby mohlo množství kompenzačních pomůcek dobře a co nejdéle pomáhat našim žákům, je třeba se o ně dobře starat a vhodně ukládat. Proto byla vypracována studie přístřešku, který by splňoval naše požadavky a korespondoval se stávajícím přístřeškem vstupních prostor školy a výtahové plošiny. Oslovili jsme firmy, které by provedly realizaci přístřešku. Podali jsme projekt s žádostí o grant na Nadaci O2.

S napětím jsme čekali na výsledky výběrového řízení. A byli jsme velice rádi, když nám přišla z Nadace O2 zpráva, že máme přijet do Prahy na slavnostní podepisování darovacích smluv. Přijeli jsme do Kongresového centra z různých zařízení a organizací z celé republiky. A nikdo zatím netušil, kolik peněz komise Nadace O2 komu přidělila. Bylo to krásné a inspirativní setkání a v poslední fázi i velice radostné. Přivezli jsme domů symbolický šek na 300 000 Kč.

Díky Nadaci O2, která naší škole darovala potřebné finanční prostředky, jsme mohli na jaře 2009 „Domeček plný koleček“ nechat postavit. 

Jste zde: Domů Projekty Domeček plný koleček