Pozvánka na školení - Zdravé a hravé cvičení s prvky jógy

loga

Školení  - Zdravé a hravé cvičení s prvky jógy

Organizátor:         Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Termín:                10. 9. 2015 od 14,00 - 19,00 hod.

                            11. 9. 2015 od 8,00 – 13,00 

Lektor:                  Marie Homolková           

Místo konání:       Dům zdraví č.p. 415, Nové Město nad Metují

Projekt:                 Podpora profesního a osobnostního rozvoje učitelů MŠ,

                             registrační číslo: CZ1.07/1.3.00/48.0077

Program:          

Praktický seminář pro učitelky MŠ, v němž se seznámí se základními jógovými pozicemi a prováděním tohoto cvičení v praxi.

Pohyb je důležitým faktorem všestranného rozvoje dítěte, lze jím motivovat další činnosti během dne. Motorická vyspělost je jedním z dominantních kritérií školní zralosti. Čím více jsou propojeny jednotlivé oblasti mozku, tím jednodušeji jde myšlení a učení. A právě jóga dodává mozku rozmanité podněty k osvojování. Je-li dětský organismus v rovnováze, je dítě zdravé. Základem je hra.

Cvičení s prvky jógy působí preventivně proti mnoha nemocem, navozuje psychickou rovnováhu, uvolnění, dobrou náladu, podporuje motorické schopnosti dětí, správné držení těla. Děti učíme vnímat vlastní tělo, rozvíjíme radost z pohybu.

Seminář seznamuje s cviky pro rozvoj jemné motoriky, cviky na procítění nohou, cviky pro správné držení těla od základu - od svých nohou, s cviky na rozvoj motoriky očních pohybů (důležité pro správný nácvik čtení a psaní).

Vše vychází z praxe, účastníci obdrží metodický materiál.

Dílčí okruhy:

1. Seznámení s jógovým cvičením pro děti - 1 h

- jak mohou cviky posílit organismus 

- správné dýchání 

2. Představení práce v MŠ - 0,5 

- zařazení jógových cvičení nejen do ranního cvičení, ale ukázka, jak lze zařazovat během celého dne 

3. Ukázka práce s dětmi - cvičení s prvky jógy - 3 h

- cviky pro děti s respiračními problémy 

- procvičování břišního, zádového svalstva 

- pro zlepšení fyzických potíží (nesprávné držení těla, neefektivní pohybové vzorce, špatné udržování rovnováhy, nejistota při stále složitějších úkonech) 

- rozvoj motorických dovedností 

- Praktický nácvik, aby účastnici získali povědomí o tom, jak tyto cviky působí na vlastní organismus a jak cvičení v souladu s    dechem zdokonaluje soustředění, řídí plynulost a rozsah prováděných pohybů. 

4. Reflexe, výměna zkušeností - 0,5 h

 Program je akreditován MŠMT

TENTO PROJEJKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY