Pozvánka na školení - Komunikace v prostředí MŠ

loga

Školení - Komunikace v prostředí MŠ

Organizátor:         Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Termín:                 15. 5. 2015 (od 9,00 – 16,00)

Lekror:                   MUDr. Eva Zárubová   (Nosková)                

Místo konání:  Městská knihovna v Novém Městě nad Metují,

                       která sídlí v Komenského ulici v čísle popisném 30

 

Projekt:           Podpora profesního a osobnostního rozvoje učitelů MŠ

                               registrační číslo: CZ1.07/1.3.00/48.0077

Program:        

Vzdělávacím cílem kurzu je vybavit jeho absolventy rozšiřujícími odbornými znalostmi/kompetencemi z oblasti sociální komunikace, které budou moci využít ve své práci učitele/učitelky mateřské školy, a to zejména ve vztahu k podpoře rozvoje komunikativních kompetencí předškolních dětí, ale i v rámci komunikace v pracovním kolektivu pedagogických pracovníků MŠ, jakož i v komunikaci se zákonnými zástupci předškolních dětí. Pracovníci mateřských škol by měli na základě absolvování kurzu získat základní povědomí o možnostech rozvoje komunikačních kompetencí dětí předškolního věku s efektivní komunikace a dalších prostředků vhodných pro MŠ a mj. získat také množství námětů, jak implementovat nabyté poznatky a praktické zkušenosti do vlastní praxe učitele/učitelky MŠ.

Dílčí okruhy:

  • Sociální komunikace
  • Chyby prvního dojmu
  • Mimické hry
  • Sebeprezentace
  • Hry pro zvládání agrese
  • ICT prostředí MŠ – psychologické aspekty
  • diskuse

 Program je akreditován MŠMT

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY