Pozvánka na školení - Metoda dobrého startu

loga

 

Pro velký zájem nabízíme ještě jeden termín školení - Metoda dobrého startu

 

Organizátor:         Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

 

Termín:                 7. 9. 2015, od 9,00 – 16,00 hodin

 

Místo konání:      Dům zdraví č.p.415, ul. 28. Října (nad bazénem, vedle stadionu Gen. Klapálka)

 

Projekt:                 Podpora profesního a osobnostního rozvoje učitelů mateřských škol,

                              registrační číslo: CZ1.07/1.3.00/48.0077

 

V rámci školení bude paní lektorka nabízet DVD s ukázkou metody – cena DVD 400,- Kč

 

 

Program:        

Metoda dobrého startu je určena pro děti od 5-ti let, tzn. že je vhodná pro děti, které mají 1 rok před nástupem do základní školy. Cílem pedagogických pracovníků je usnadnit budoucím prvňáčkům vstup do základní školy pomocí této metody. Pro úspěšný a bezproblémový start v první třídě je důležité kvalitní smyslové vnímání a přiměřeně rozvinuté motorické schopnosti. Má však velmi dobrý vliv i na celkový rozvoj dětí, samozřejmě s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti. 

MDS je metodou motoricko - akusticko - optickou. Všechny tři složky na sebe navazují a vytvářejí tak cvičení pohybová, pohybově - sluchová a pohybově - sluchově - zraková. Soubor tvoří jednoduché grafické předlohy, které jsou uspořádány podle stupně obtížnosti. Každý grafický vzor doprovází pečlivě vybraná písnička. Rytmus písně je shodný se strukturou daného vzoru. Důležité je, aby děti písničce dobře porozuměly, protože bude doprovázet všechny fáze lekce.

Co MDS u dětí podporuje:

 • Příprava dětí na školní výuku čtení a psaní
 • Podporuje rozvoj řeči, zrakového vnímání, hrubé a jemné motoriky, vnímání rytmu
 • Je velmi vhodná pro děti s odkladem školní docházky

Jak se s dětmi pracuje:

 • MDS podporuje učení hrou na základě dětské písničky¨
 • V první části si o písničce povídáme (rozvoj řeči a myšlení)
 • Následuje pohybové znázornění písně (vnímání pohybu vlastního těla – rozvoj orientace v prostoru)
 • V další části se věnuje pohybově-sluchovému cvičení (rozvoj jemné motoriky a rytmu)
 • V další části příprava psaní a čtení ( dokreslování obrázků)

Kterým dětem je MDS určena:

 • Dětem předškolního věku s odkladem školní docházky i bez odkladu
 • Dětem 1.-2. třídy
 • Dětem s SPU

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Pozvánka na školení - Metoda dobrého startu

loga

Školení - Metoda dobrého startu

Organizátor:         Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Termín:                 13. 4. 2015, od 9,00 – 16,00 hodin

Místo konání: Městská knihovna v Novém Městě nad Metují, která sídlí

                       v Komenského ulici v čísle popisném 30

Projekt:           Podpora profesního a osobnostního rozvoje učitelů MŠ

                               registrační číslo: CZ1.07/1.3.00/48.0077

Program:        

Metoda dobrého startu je určena pro děti od 5-ti let, tzn. že je vhodná pro děti, které mají 1 rok před nástupem do základní školy. Cílem pedagogických pracovníků je usnadnit budoucím prvňáčkům vstup do základní školy pomocí této metody. Pro úspěšný a bezproblémový start v první třídě je důležité kvalitní smyslové vnímání a přiměřeně rozvinuté motorické schopnosti. Má však velmi dobrý vliv i na celkový rozvoj dětí, samozřejmě s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti. 

MDS je metodou motoricko - akusticko - optickou. Všechny tři složky na sebe navazují a vytvářejí tak cvičení pohybová, pohybově - sluchová a pohybově - sluchově - zraková. Soubor tvoří jednoduché grafické předlohy, které jsou uspořádány podle stupně obtížnosti. Každý grafický vzor doprovází pečlivě vybraná písnička. Rytmus písně je shodný se strukturou daného vzoru. Důležité je, aby děti písničce dobře porozuměly, protože bude doprovázet všechny fáze lekce.

Co MDS u dětí podporuje:

 • Příprava dětí na školní výuku čtení a psaní
 • Podporuje rozvoj řeči, zrakového vnímání, hrubé a jemné motoriky, vnímání rytmu
 • Je velmi vhodná pro děti s odkladem školní docházky

Jak se s dětmi pracuje:

 • MDS podporuje učení hrou na základě dětské písničky¨
 • V první části si o písničce povídáme (rozvoj řeči a myšlení)
 • Následuje pohybové znázornění písně (vnímání pohybu vlastního těla – rozvoj orientace v prostoru)
 • V další části se věnuje pohybově-sluchovému cvičení (rozvoj jemné motoriky a rytmu)
 • V další části příprava psaní a čtení ( dokreslování obrázků)

Kterým dětem je MDS určena:

 • Dětem předškolního věku s odkladem školní docházky i bez odkladu
 • Dětem 1.-2. třídy
 • Dětem s SPU

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY