Pozvánka na školení - Projektování v MŠ ve vztahu k polytechnické výchově

loga

Školení - Projektování v MŠ ve vztahu k polytechnické výchově

Organizátor:         Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Termín:                 27. 2. 2015 (od 8,30 – 15,30)

Lektor:                  PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D.                

Místo konání: Městská knihovna v Novém Městě nad Metují, která sídlí

                       v Komenského ulici v čísle popisném 30

Projekt:           Podpora profesního a osobnostního rozvoje učitelů MŠ

                               registrační číslo: CZ1.07/1.3.00/48.0077

 

Program:        

Vzdělávacím cílem kurzu je vybavit jeho absolventy rozšiřujícími odbornými znalostmi , které budou moci využít ve své práci učitele/učitelky mateřské školy, a to zejména ve vztahu k podpoře rozvoje interpersonální komunikace a polytechnické výchovy předškolních dětí. Pracovníci mateřských škol by měli na základě absolvování kurzu získat základní povědomí o možnostech rozvoje interpersonální komunikace dětí v mateřských školách, ale také o možnostech využití hry, konstruktivních a tvořivých činností, pokusů, experimentů a dalších činností v rozvoji technické gramotnosti, jakož i o způsobu využití moderních informačních médií a komunikačních prostředků v komunikaci MŠ (vedení – pracovníci MŠ, škola – rodiče – veřejnost, apod.) a mj. získat také množství námětů, jak využít nabyté poznatky a praktické zkušenosti do vlastní praxe učitele/učitelky MŠ.

Dílčí okruhy:

  • Pokusy, zkoumání, manipulace s materiály
  • Hry s materiály
  • Prezentace projektů „Jaro – léto – podzim – zima“
  • Praktické ukázky pro rozvoj smyslového vnímání, motorických dovedností
  • diskuse

 

 Program je akreditován MŠMT

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 

Jste zde: Domů Projekty Podpora profesního a osobnostního rozvoje učitelů MŠ Aktivity projektu Projektování v MŠ ve vztahu k polytechnické výchově