Pozvánka na školení - Prostředky AAK v polytechnické výchově v MŠ

loga

Školení - Prostředky AAK v polytechnické výchově v MŠ

Organizátor:           Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Termín:                   14. 9. 2015 v 9,00 hod.

Lektor:                    PhDr. Petra Bendová, Ph.D.          

Místo konání:   Městská knihovna v Novém Městě nad Metují,

                        která sídlí v Komenského ulici v čísle popisném 30

Projekt:             Podpora profesního a osobnostního rozvoje učitelů MŠ,

                                 registrační číslo: CZ1.07/1.3.00/48.0077

Program:        

Vzdělávacím cílem kurzu je vybavit jeho absolventy rozšiřujícími odbornými kompetencemi, které budou moci využít ve své práci učitele/učitelky mateřské školy v oblasti edukace předškolních dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a to ve vztahu k možnostem využití prostředků AAK v oblasti polytechnické výchovy s ohledem na rozvoj dílčích kompetencí předškolních dětí (především) se speciálními vzdělávacími potřebami. Frekventanti kurzu by měli mj. získat také množství námětů, jak implementovat nabyté poznatky a praktické zkušenosti do vlastní praxe učitele/učitelky MŠ.

Dílčí okruhy:

  • Praktické náměty činnosti s pomůckami z oblasti AAK
  • Prezentace poznatků z oblasti polytechnické výchovy kombinovaná s prostředky AAK
  • Práce s komunikátorem/y v prostředí MŠ
  • Práce na PC v prostředí MŠ (včetně speciálního SW, speciálních komponent – spínačů, joysticků, klávesnic, myší). Práce s dotykovým telefonem. Využití interaktivní tabule v edukaci předškolních dětí.
  • Využití metod a prostředků AAK k  rozvoji sociálních a personálních kompetencí dětí předškolního věku v souladu s RVP pro PV

 Program je akreditován MŠMT

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY