Pozvánka na školení - Sebereflexe v praxi učitele MŠ

loga

Školení - Sebereflexe v praxi učitele MŠ

Organizátor:         Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Termín:                 17. 4. 2015 (od 9,00 – 16,00)

Lektor:                  MUDr. Eva Zárubová   (Nosková)                

Místo konání: Městská knihovna v Novém Městě nad Metují, která sídlí

                      v Komenského ulici v čísle popisném 30

Projekt:          Podpora profesního a osobnostního rozvoje učitelů MŠ

                              registrační číslo: CZ1.07/1.3.00/48.0077

Program:        

Vzdělávacím cílem kurzu je vybavit jeho absolventy rozšiřujícími odbornými znalostmi/kompetencemi z oblasti psychologie osobnosti s důrazem na sebereflexi a výkon profese pedagoga MŠ, které budou moci využít ve své práci učitele/učitelky mateřské školy, a to zejména ve vztahu k podpoře rozvoje interpersonálních vztahů v prostředí MŠ (ale i mimo ni) a dále pak v edukaci předškolních dětí. Pracovníci mateřských škol by měli na základě absolvování kurzu získat mj. i přehled o možnostech osobnostního rozvoje, vlivu sebereflexe na kvalitu pedagogické práce v MŠ a dále být seznámeni s tématem prevence syndromu vyhoření a metodické podpory v pedagogické praxi.

Dílčí okruhy:
  • Sebereflexe – supervize, empatie, reflexivita, sebepojetí,…
  • Sebepřijetí
  • Vliv osobnosti pedagoga na osobnost dítěte
  • Výměna zkušeností mezi frekventanty – syndrom vyhoření
  • Praktické cvičení
  • Diskuse

 Program je akreditován MŠMT 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY