Projekt Přesmosty

Clipboard01Projekt PŘESMOSTY si klade za cíl zlepšování vzdělávání v České republice a podporu žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Projekt je financován z operačního programu: výzkum, vývoj a vzdělávání a potrvá v období od října 2017 do září 2020. Realizace projektu je na území celé České republiky.

Aktivity projektu PŘESMOSTY jsou zaměřeny pro samotné žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, rodiče těchto dětí, pedagogy škol a školských zařízení a pro širokou veřejnost.

 

Projekt Přesmosty a jeho realizace v MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s.

Cílem aktivity je vytvoření platformy pro setkávání rodičů - rodičovská fóra (RodFórky) ve všech krajích v ČR. Cílem je vytvoření komunikačního kanálu pro výměnu informací ve věci vzdělávání žáků se SVP a založení tradice pro „setkávání se“ za účelem zlepšování podmínek ve vzdělávání.

Stručný obsah projektu:

V rámci aktivity dojde k vytvoření platformy pro setkávání rodičů dětí CS - RodFórky (RF). V každém kraji vznikne jedna platforma (RodFórka) - lokální skupina rodičů, zapojená do celonárodní sítě. Projekt si klade za cíl vytvoření prostoru pro vyjadřování potřeb, postojů, obav, stereotypů, prostoru, kde mohou rodiče diskutovat o tématech souvisejících se vzděláváním svých dětí. Vznik platformy umožní školám i veřejnosti lépe porozumět potřebám CS a otevře prostor pro sdílení a spoluúčast žáků se zdravotním postižením na tvorbě inkluzívního prostředí.

 

 

 

Přehled aktivit projektu:

 Hodnotící zpráva - rodičovské fórum - 13.12.2017

 Hodnotící zpráva - rodičovské fórum - 15.12.2017

Jste zde: Domů Projekty Projekt Přesmosty