Speciální programy

SPECIÁLNÍ PROGRAMY

Naše škola nabízí žákům programy, které podporují jejich samostatnost, optimální vývoj každého jednotlivého žáka ve smyslu jeho maximální možné soběstačnosti a integrace v přirozeném sociálním prostředí, tedy v rodině. Začlenění speciálních programů do výuky zlepšuje kvalitu života našich žáků. Tyto programy jsou částečně zajištěny pedagogickými pracovníky na třídách. Fyzioterapie, logopedie a osobní asistence je obstarána odborníky „terénu“.

Jste zde: Domů Speciální programy