Logopedie

Výuka logopedie se stala nedílnou součástí výuky na naší škole.

Naši žáci pod vedením Mgr. Pokorákové v Hronově a Mgr. Burianové v Novém Městě nad Metují pravidelně procvičují své komunikační schopnosti.

Vzhledem k postižení našich žáků musíme často mluvenou řeč nahradit AAK (alternativní a augmentativní komunikací). Nácvik komunikace probíhá individuálně dle potřeb daného žáka v souladu s individuálním vzdělávacím plánem. Všichni naši pedagogičtí pracovníci mají školení VOKS, díky kterému jsme rozšířili nabídku komunikace pro naše žáky. Každý žák má vytvořen „svůj“ osobní komunikační systém, ve kterém pracuje.

Metody AAK, které používáme:

  • Gesta a znaky – použití gest namísto mluvené řeči
  • VOKS – výměnný obrázkový systém
  • Metody s pomůckami – předměty

                                       - fotografiemi

                                       - Piktogramy, Symboly PCS

Výběr metody vždy závisí na míře porozumění mluvené řeči, motorických předpokladech, rozumových schopnostech, úrovni zrakového vnímání žáka, atd..