Snoezelen

107349

V lednu 2012 jsme dokončili realizaci psychorehabilitační místnosti snoezelen. Díky této místnosti může škola nabídnout další terapii, která usnadňuje dětem vnímání a učení.

Není jednoduché pracovat s dětmi, natož pak s dospělými, kteří nereagují takzvaným „normálním způsobem“. Nevíme a neumíme přesně zjistit, co ve skutečnosti člověk s těžkým mentálním postižením vnímá, jak přemýšlí, co cítí, a zda je pro něj důležité to, co je důležité pro nás zdravé. Tento fakt v našem životě nezměníme. Ovšem co je stejné pro život každého člověka, je dostatek všemožných podnětů. Díky nim rosteme, vyvíjíme se a měníme. Toto umožňuje Snoezelen díky podnětnosti prostředí, která je mnohem vyšší než v prostředí běžném. Multismyslovost je zde vytvořená uměle a individuálně. Cílem Snoezelenu je vytvoření prostředí, které je naprosto odlišné, zážitkové, neočekávané, prostředí, které dokáže vyřešit konkrétní a individuální problémy člověka.

009 2059 2339

Snoezelen – kombinace dvou holandských slov – snuffelen – cítit, čichat a doezelen – dřímat, pospávat, pobývat, relaxovat. Je zde nesčetně podnětů smyslových – zrakových, sluchových, čichových, hmatových. Jde tedy o rozvoj primárních smyslů a percepce.

336012

Principem je vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou atmosféru a smyslové podněty. Prostředí plní funkci relaxační (cílem je celkové uvolnění navozené teplem, vůní, hudbou, tlumeným osvětlením ad.), poznávací (klientům umožňuje např. přemisťovat se, lézt, houpat se, schovávat se, objevovat), interakční (stimuluje a vybízí k aktivitě, např. spustit masážní stroj, zhasnout).

Metodu snoezelen lze označit jako terapii, sloužící pro podporu vnímání, relaxace, rozvíjí představivost, navazuje a upevňuje sociální vztahy a komunikaci. V edukačním procesu slouží také jako podpůrné pedagogické opatření, zprostředkovává základní zkušenosti těla, rozvíjí motoriku, podporuje rozvoj v oblasti vnímání, poznávání a emocionality. Zároveň může sloužit jako nabídka pro trávení volného času, ke zklidnění a k relaxaci.  Umožňuje vystoupit z běžného prostředí do bezpečných prostor, kde může klient dobrovolně využít nabízených smyslových podnětů a kde „se nic nemusí a vše je dovoleno“.

Účinky                                                                                                                                         

Pobyt v prostorách snoezelenu  efektivně působí na zdraví klienta, uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vnitřně člověka organizuje, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje, probouzí zájem, řídí a uspořádává podněty a nové zkušenosti.

108Obrázek1


Cíle koncepce Snoezelenu:
-rozvoj vnímání, emocionality, poznávání, komunikace a motoriky
-rozvoj seberegulace a harmonizace osobnosti
-změny v pozornosti a koncentraci dítěte
-pokles agresivního chování
-posilování rovnováhy mezi uvolněním a aktivací jedince
-pozitivní socializace a integrace v sociálních strukturách

 005112   

Čím větším počtem smyslů se vtiskne nějaká představa do duše, tím jistěji se s ní seznamujeme a pevněji si ji podržíme“ Jan Amos Komenský